Chwilówki – czym są i jak z nich bezpiecznie korzystać?

Rynek finansowy na terenie Rzeczypospolitej rozwija się w ostatnich 30 latach bardzo dynamicznie. Zarówno giełda, rynek bankowy jak i instytucje pozabankowe rozwijają się w zawrotnym tempie, a oferta kierowana do klientów indywidualnych powiększa się z roku na rok. Nie inaczej jest z ofertą pożyczek pozabankowych, wśród których rekordy popularności biją pożyczki krótkoterminowe – tak zwane chwilówki. Zobaczmy więc, czym są i jak bezpiecznie korzystać z tych pożyczek oferowanych przez sektor pozabankowy.

Czym jest chwilówka?

Pożyczki chwilówki są umowami zawieranymi na bardzo krótki czas pomiędzy pożyczkodawcą (firmą udzielającą pożyczek pozabankowych), a pożyczkobiorcą (osoba fizyczna korzystająca z usług firmy pożyczkowej). Najczęściej umowa trwa od jednego do trzydziestu dni (z dokładnością do jednego dnia) i opiewa na niewielką kwotę rzędu kilkuset złotych. Pożyczki chwilówki, jak sama nazwa wskazuje, udzielane są „na chwilę” i mają pomóc klientom w rozwiązaniu przejściowych problemów finansowych. Jest to stosunkowo łatwy do otrzymania produkt kredytowy, a dzięki wzrastającemu znaczeniu internetu – również coraz szybciej dostępny. Internet sprawił też, że firmy pożyczkowe zaczęły szukać automatycznych rozwiązań ułatwiających i przyspieszających obsługę klientów. Jednym z nich są specjalne „suwaki pożyczkowe”, które widoczne są na wielu stronach internetowych firm pożyczkowych. Najczęściej widoczne są tam trzy wartości: kwota pożyczki, czas trwania umowy i wynikająca z tych dwóch czynników kwota opłaty za pożyczkę. Takie rozwiązanie daje klientowi możliwość samodzielnego wyboru kwoty i terminu spłaty pożyczki oraz automatycznie pokazuje, jaki będzie koszt takiej pożyczki. Dzięki temu pozostaje już jedynie złożyć wniosek kredytowy i jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie – cieszyć się z pieniędzy.

Koszty: prowizja, oprocentowanie i inne opłaty

Osoby zainteresowane pożyczkami krótkoterminowymi powinny w szczególności zwrócić uwagę na koszty. Należeć do nich będą przede wszystkim prowizja (za udzielenie pożyczki oraz uzależniona od czasu trwania umowy), koszty odsetek, koszty weryfikacji, ewentualne opłaty związane z ubezpieczeniem czy też koszty windykacyjne, jeśli pożyczka nie będzie spłacana w terminie. Ponieważ pożyczki chwilówki udzielane są najczęściej na niewielkie kwoty i bardzo krótki czas, możemy w dość łatwy sposób sprawdzić, jakie będą poszczególne koszty. Dla pożyczki na przykład na jeden tysiąc złotych trwającej jeden miesiąc, najwyższym kosztem będzie prowizja za udzielenie pożyczki – zgodnie z aktualnymi warunkami prawnymi może ona wynieść nawet do 25% kwoty pożyczki (czyli do 250 złotych). Firma pożyczkowa może też zażądać prowizji uzależnionej od czasu trwania umowy, czyli w naszym wypadku będzie to 1/12 maksymalnej kwoty. Aktualnie maksymalna prowizja uzależniona od czasu trwania umowy wynosi 30% w skali roku, więc w naszym przypadku będzie to 2, 5% w skali miesiąca. Do kosztów pożyczkodawca może zaliczyć również odsetki – najczęściej jest to 10% w skali roku, czyli mniej niż 1% w ciągu trwania miesięcznej umowy. Ewentualne opłaty dodatkowe z tytułu weryfikacji czasem wynoszą od kilku dok kilkudziesięciu złotych, innym razem mogą być zwracane klientowi po pozytywnej weryfikacji. Koszty ubezpieczeń uzależnione są od oferty firmy pożyczkowej i jej wymagań, ale najczęściej takie kwoty nie są istotne (maksymalnie kilkadziesiąt złotych), a ubezpieczenia w większości wypadków są dobrowolne. Łącznie wszystkie opłaty składają się na tak zwaną Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania, wyliczaną ze specjalnego wzoru matematycznego. W przypadku większości chwilówek koszt ten wynosić będzie od kilkuset do nawet kilku tysięcy procent – o wiele więcej niż kilka procent w przypadku bankowego kredytu hipotecznego czy kilkunastu procent przy zaciągnięciu kredytu gotówkowego w banku. Olbrzymi poziom RRSO wynika z bardzo wysokich prowizji pobieranych „na wstępie” przez firmy pożyczkowe oraz bardzo krótkiego czasu trwania umowy. To wpływa bezpośrednio na wynik RRSO. W naszym przypadku rzeczywisty koszt pożyczki na 1000 złotych trwającej jeden miesiąc wyniesie około 300 złotych – to około 30% kwoty pożyczki w wartościach nominalnej. Dużo, ale jednocześnie koszty te muszą uwzględnić obsługę klienta, koszty biura, koszt kapitału, koszty systemów informatycznych, weryfikacji klienta i wielu, wielu innych. W tym również zysku pożyczkodawcy. A przy niewielkich kwotach dochody pożyczkodawców nie są wysokie. W przypadku pożyczek nie spłacanych terminowo koszty te mogą być jeszcze większe. I to zarówno dla pożyczkodawców jak i pożyczkobiorców. Gdy firma pożyczkowa zmuszona będzie do odzyskania swoich środków drogą sądową i komorniczą, koszty mogą wzrosnąć o kolejne kilkaset złotych. Dla osób korzystających z pożyczek chwilówek najważniejsze powinno być więc poszukiwanie najtańszych ofert na rynku, a jednocześnie szybkie i terminowe spłacanie każdego zobowiązania. Pozwoli to na zmniejszenie kosztów zaciąganych zobowiązań i szybsze wyjście z problemów finansowych.

Wymagane dokumenty

Firmy pożyczkowe posiadają różne wymagania wobec różnych grup pożyczkobiorców. Zawsze konieczne jest udokumentowanie swojej tożsamości za pomocą dowodu osobistego. Większość firm pożyczkowych poprosi też klientów o podanie numeru telefonu komórkowego do kontaktu. Będzie on potrzebny do weryfikacji klienta, marketingu czy aktywowania pożyczki. Może się również przydać pożyczkodawcy, gdy klient unika spłaty pożyczki. Pożyczkodawca najczęściej poprosi również o numer rachunku bankowego – zazwyczaj pożyczki wypłacane są przelewem na konto klienta. W niektórych firmach nie jest ono jednak niezbędne – wtedy pieniądze przekazywane są pożyczkobiorcy w gotówce, za pomocą karty płatniczej czy też specjalnego czeku, który można zrealizować na poczcie. Coraz popularniejsze są również specjalne transfery finansowe, które umożliwiają odbiór pieniędzy w specjalnych punktach na podstawie kodu cyfrowego czy innego identyfikatora transakcji. Oczywiście pożyczkodawca poprosić też może o dodatkowe dane – adres mailowy do kontaktu czy adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zameldowania. Firmy pożyczkowe muszą również zweryfikować dochody swoich klientów. Tu z pomocą przychodzą dokumenty finansowe – inne dla każdej grupy. Emeryci i renciści mogą przedstawić decyzję o przyznaniu lub waloryzacji świadczenia przyznanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy też z MSWiA – w przypadku świadczeń resortowych. Czasem akceptowane są również „paski” – dokumenty wydawane przez listonosza lub na poczcie, gdy pieniądze wypłacane są do ręki. Częściej jednak pożyczkodawca poprosi o potwierdzenia wpływów tychże dochodów na konto bankowe swojego przyszłego klienta. Potwierdzenie wpływów może być też przydatne dla innych grup klientów. Osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą okazać aktualne zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieni, a osoby zatrudnione na umowę zlecenia i o dzieło – kolejne dokumenty stwierdzające ciągłość zatrudnienia. Samozatrudnieni mogą wskazać nie tylko dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i osiągane z tego tytułu wpływy, ale też i zaświadczenia z Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z informacjami o braku zaległości w płaconych składkach. Każda z firm pożyczkowych ma nieco inne wymagania związane z dokumentami, dlatego najlepiej jeszcze przed złożeniem wniosku o pożyczkę zapoznać się z konkretnymi wymaganiami.

Bezpieczne chwilówki – o czym pamiętać?

Korzystanie z produktów kredytowych zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. O ile jeśli pożyczka jest dobrze dobrana i nic się nie wydarzy to ze spłatami klienci zazwyczaj nie mają problemów, o tyle w skali całego kraju zdarzają osoby, którym podwinie się noga i zapomną lub celowo nie spłacą zobowiązania finansowego. W przypadku pożyczek chwilówek warto pamiętać o kilku sprawach. Po pierwsze, pożyczki chwilówki są łatwo dostępne, ale stosunkowo drogie. To sprawia, że absolutnie nie należy korzystać z nich jak z podstawowego źródła finansowania. Warto jedynie wspomnieć, że skorzystanie z 10 chwilówek na 1000 złotych może generować koszty na poziomie 3000 zł miesięcznie – a to więcej niż zarobki większości mieszkańców naszego kraju. Pożyczki chwilówki powinny być więc sposobem na pokrycie jedynie nagłych, niespodziewanych i nieplanowanych wydatków. Jako przykład możemy tu wskazać nagłą chorobę, awarię auta którym dojeżdżamy do pracy czy konieczność wymiany w środku lata lodówki, która nagle przestała działać. Po drugie, pożyczki chwilówki, jak wszystkie inne zobowiązania, są dla ludzi. W przypadku problemów ze spłatą należy jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą i ustalić warunki spłaty. Unikanie kontaktu, nie odbieranie korespondencji czy telefonów to dla firmy pożyczkowej znak, że mogło stać się coś niedobrego – w takiej sytuacji pracownicy pożyczkodawcy będą musieli jak najszybciej skierować sprawę do windykacji sądowej, co generować będzie dla pożyczkobiorcy kolejne koszty. Gdy mamy problemy z płatnościami – lepszym rozwiązaniem będzie uzgodnienie z pożyczkodawcą nowego harmonogramu spłat. Po trzecie, pożyczki pozabankowe jak każde inne zobowiązanie wpływa nie tylko na stan naszych finansów teraz, ale i w przyszłości. Poprzez współpracę z biurami informacji gospodarczej firmy pożyczkowe wymieniają nie tylko negatywne, ale również i pozytywne informacje o swoich klientach. Rzetelne spłacanie zobowiązań, nawet tak małych jak chwilówki, jest w stanie wpłynąć w przyszłości na niższe koszty kredytu gotówkowego czy hipotecznego. Ale medal ma dwie strony: nieterminowe spłaty mogą doprowadzić do sytuacji zupełnie odwrotnej: wyższych kosztów kredytowych w przyszłości i trudniejszego dostępu do finansowania.

Podsumowanie

Jak w przypadku wszystkich zobowiązań finansowych, tak i w przypadku pożyczek chwilówek możemy cieszyć się z zalet produktu pozabankowego, ale gdy pojawią się problemy z terminowym spłacaniem rat, pożyczka może stać się o wiele droższa. W przypadku niewielkich zobowiązań warto zawsze zastanowić się, czy pożyczka taka będzie nam niezbędna. A jeśli pieniędzy potrzebujemy i bez pożyczki się nie obejdzie – sprawdźmy co najmniej kilka ofert, by wybrać tą najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb i najtańszą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *